Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora

Zabezpieczenie akumulatora przed głębokim rozładowaniem

Moduły zabezpieczenia akumulatora ZA służą do ochrony akumulatora przed jego zbyt głębokim rozładowaniem.

Zwiększają one żywotność akumulatorów (AGM, GEL, ołowiowo-kwasowych) i uniemożliwiają ich uszkodzenie przez rozładowanie odbiornikami energii.

Użytkownik wybiera próg odłączenia od akumulatora poprzez przycisk na płycie modułu. Kolorowe diody LED sygnalizują pracę modułu i ustawiony próg.

Zabezpieczenia występują w dwóch wariantach:

ZA40

ZA100